اخبار

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipelit. Ut elit tellus,

تماس با ما

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipelit. Ut elit tellus,

درباره ما

درباره ماموریت ما بیشتر بدانید.

ثبت نام اولیه سال تحصیلی ۰۰-۹۹

با توجه به شرایط پیش آمده، برآنیم تا با پیش ثبت نام دختران گلمان، از نگرانی خانواده های محترم بکاهیم. 

دانش آموزان ما